top of page
Waarom?

We zijn ons als burger meer en meer bewust van het belang van gezonde lucht. Zowel in (groot)stedelijke gebieden als op het platteland ervaren we de impact van vervuilende industrie, landbouw, verkeer, fossiele verwarming,...

Burgerwetenschap wint terrein om aanvullend op bestaand onderzoek lokaal data te verzamelen. Curieuzeneuzen bracht stikstofdioxide (NO²) in kaart, Airbezen peilde via aarbeienplantjes naar lokale fijn stof hoeveelheden. De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en burgerinitiatieven zoals Influencair zijn vooral in Brussel actief met metingen. 

Luchtpijp is een bouwpakket bestaande uit een sensor en een Wifi-module die verbonden is met het open datanetwerk Luftdaten.de. Een wereldkaart toont tot op microniveau de locaties waar Luchtpijpen geïnstalleerd zijn en geeft een voortdurende weergave (in real time) van de fijnstof waarden (PM2.5 en PM10).  

Met beweging.net en CM werken we samen rond gezondheid, preventie en participatie. Luchtpijp maakt burgerwetenschap toegankelijk. Het is een interessant instrument voor burgers, verenigingen en organisaties om in een netwerk samen te werken rond luchtkwaliteit. 

Het bewustzijn groeit en de druk wordt groter om iets te doen aan de kwaliteit van onze kostbare lucht. Door massaal data te verzamelen en de fijnstofwaarden in kaart te brengen, kunnen we het thema sterker laten wegen op de beleidsagenda. 

bottom of page