Waarom Luchtpijp?

Airbezen. Curieuzeneuzen. Greenpeace en Filter Café Filtré. Er broeit iets rond luchtkwaliteit in onze samenleving. Burgers gaan zelf aan de slag om luchtkwaliteit te meten. Ze doen dat met buisjes zoals Curieuzeneuzen om stikstofdioxide (NO²) te meten of met blaadjes van aarbeienplantjes of lindebladeren om naar fijn stof te peilen. En dat is goed. Want door het vele verkeer en de grote dieselvloot en de logistieke en industriële draaischijf die we zijn, is er een algemene druk op onze luchtkwaliteit. Dat het bewustzijn hierrond groeit en de druk om daarrond iets te doen, helpt om het thema op de agenda te zetten.

Met beweging.net in Vlaams-Brabant en Brussel en CM Sint-Michielsbond en Leuven willen het thema luchtkwaliteit ook binnen ons netwerk op de kaart zetten. Daarom gaan we met Luchtpijp aan de slag met het bouwpakket voor het meten van fijn stof gecreëerd door het open data netwerk Luftdaten in Duitsland. Het principe is simpel. Aan de hand van een tiental onderdelen kunnen burgers of verenigingen hun eigen fijn stof meter in elkaar knutselen. Ze hangen de meter aan de dakgoot of het balkon, sluiten de meter aan op stroom en connecteren ze met Wifi. Vanaf dan kan je elk moment van de dag op een website live de gehaltes fijn stof (PM2.5 en PM10) meten.

We leven vandaag in een samenleving waar in het netwerk van burgers, verenigingen en organisaties allerhande initiatieven ontspruiten zonder dat deze gestuurd, gecoördineerd of hiërarchisch gestructureerd moeten worden. De kracht van allerlei burgerinitiatieven is hun wendbaarheid, flexibiliteit en snelheid waarmee ze opereren. Door samenwerking met oudere organisaties, verenigingen en belangengroepen, wordt daar vaak extra organisatorische vaardigheden, historische kennis en ervaring aan toegevoegd.

Met beweging.net en CM, hebben we een klassiek netwerk van verenigingen waar nog ruimte is om rond luchtkwaliteit te werken, is er de link met preventie en gezondheid en opereren we in structuren die zowel actief zijn in de (groot)stedelijke gebieden Brussel en Leuven als in de Vlaamse rand en het Hageland. Die verbinding tussen Brussel en de Vlaamse rand is redelijk uniek na zes staatshervormingen.

We hadden in de opstart van Luchtpijp waardevolle contacten en boeiende inzichten van initiatieven en organisaties die al langer rond luchtkwaliteit werken. Denk maar aan de Brusselse Raad voor het Leefmilieu Bral, de burgerinitiatieven rond lucht zoals Influencair en Leuvenair en het onderzoeksproject Hackair. We hopen de komende maanden nog met heel wat andere initiatieven in contact te komen en de bestaande contacten en samenwerkingen te intensiveren. Zo bouwen we aan een sterk collectief rond een belangrijke kwaliteit in het leven: gezonde lucht.

Project van/

Met steun van

 © 2018 door beweging.net | disclaimer | privacy policy | cookies​

Met dank aan deze initiatieven