Hieronder vind je verschillende grafieken om de data van de sensoren in Brussel te interpreteren. Alle data tot op 1 januari 2020 zijn ingevoegd.

 

In de grafieken zie je fijnstof PM 2.5 terugkomen. Dit fijn stof bestaat uit deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm (oftewel 2,5 duizendste van een millimeter). Ter vergelijking: de gemiddelde diamter van een menselijk haar is 50-70 µm. 

De wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er gemiddeld per jaar in onze lucht niet meer dan 10 µg/m³ fijnstof type PM 2.5 in de lucht mag zitten. Volgens onze gegevens bedroeg dit voor het gemiddelde van al de Brusselse sensoren samen 12,1 µg/m³.  Bovendien stelt de Wereldgezondheidsorganisatie dat er jaarlijks niet meer dan drie dagen een overschrijding mag zijn van 25 µg/m³ gemiddeld die dag. Volgens onze gegevens was dit in 2019 maar liefst 28 dagen het geval. 

Voor PM 10, fijnstofdeeltjes met een grotere diamter, bedraagt het jaargemiddelde 20 µg/m³ en het daggemiddelde 50 µg/m³. Ook die laatste daggemiddelde mag niet meer dan drie keer per jaar worden overschreden. Ontdek hieronder hoeveel keer dit in 2018 en 2019 het geval was.

Op de data werden enkele correcties toegepast voor waarden die veroorzaakt worden door niet goed functionerende meettoestellen. 

Hoe kan je dit instrument gebruiken?

1) Selecteer het jaar waarvan je de resultaten PM 2.5 wil bekijken;

2) Kies vervolgens een gewenste dag in het jaar; 

3) Daarna kan je op de kaart jouw sensor aanklikken. Als deze sensor op de door jouw gekozen dag werkte, zal je de dagresultaten in de grafiek eronder zien staan. 

In deze grafiek kan je zien hoe jouw sensor scoorde ten opzichte van de mediaanwaarde. We kiezen de mediaanwaarden omdat de extrema hierdoor eruit gefilterd worden. Daarnaast zie je een oranje en een rode stippellijn. Dit is voor PM 2.5 10 µg/m³ (jaargemiddelde) en 25 µg/m³ (daggemiddelde). 

Je kan in de grafiek ook meerdere sensoren aanklikken. Zo verschijnen meerdere grafieken en kan je vergelijken hoe jouw sensor scoort ten opzichte van sensoren in de buurt. Je kan ook een gemiddelde van de door jouw gekozen sensoren verkrijgen door de knop "plot average selected sensors" aan te klikken.

Project van/

Met steun van

 © 2018 door beweging.net | disclaimer | privacy policy | cookies​

Met dank aan deze initiatieven