top of page

Hier vind je verschillende grafieken om de data van de sensoren in België te interpreteren.  

In de grafieken zie je fijnstof PM 2.5 terugkomen. Dit fijn stof bestaat uit deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm (oftewel 2,5 duizendste van een millimeter). Ter vergelijking: de gemiddelde diameter van een menselijk haar is 50-70 µm.  

 

Op de data werden enkele correcties toegepast voor waarden die veroorzaakt worden door niet goed functionerende meettoestellen.  

Hoe kan je dit instrument gebruiken? 

 

1) Selecteer het jaar waarvan je de resultaten PM 2.5 wil bekijken; 

 

2) Kies vervolgens een gewenste dag in het jaar;  

 

3) Daarna kan je op de kaart jouw sensor aanklikken. Als deze sensor op de door jouw gekozen dag werkte, zal je de dagresultaten in de grafiek eronder zien staan.  

In deze grafiek kan je zien hoe jouw sensor scoorde ten opzichte van de mediaanwaarde. We kiezen de mediaanwaarden omdat de extrema hierdoor eruit gefilterd worden. Daarnaast zie je een oranje en een rode stippellijn. Dit is voor PM 2.5 10 µg/m³ (jaargemiddelde) en 25 µg/m³ (daggemiddelde).  

Je kan in de grafiek ook meerdere sensoren aanklikken. Zo verschijnen meerdere grafieken en kan je vergelijken hoe jouw sensor scoort ten opzichte van sensoren in de buurt. Je kan ook een gemiddelde van de door jouw gekozen sensoren verkrijgen door de knop "plot average selected sensors" aan te klikken. 

bottom of page