WAAR WE NAAR TOE WERKEN

Met ​Luchtpijp streven beweging.net in Vlaams-Brabant en Brussel en CM Sint-Michielsbond en Leuven vier belangrijke doelstellingen na:

  • We willen dat burgers en verenigingen zich verder bewust worden van het belang van goede luchtkwaliteit. We gaan duiden op de gezondheidsrisico's van slechte lucht en zullen de oorzaken van luchtverontreiniging benoemen. 

  • We willen dat onze leden en vrijwilligers actief kunnen werken rond lucht. Dat kan gaan van zich informeren tot zich engageren rond lucht of zelfs actief participeren rond het bouwen van een eigen luchtmeter. Door die actieve participatie kunnen mensen zelf nagaan hoe ze worden blootgesteld aan slechte lucht en wat ze kunnen doen om die kwaliteit te verbeteren of slechte lucht te vermijden.

  • Door diverse activiteiten en pakketten maken we van burgers en vrijwilligers burgerwetenschappers. De burgerwetenschap koppelt de kracht van het getal aan de knowhow van de wetenschap. Als mensen massaal zelf de kwaliteit van de lucht beginnen meten, wordt data verzamelt en kunnen wetenschappers met die data weer aan de slag om nieuwe verbanden te zoeken. 

  • In 2018 en 2019 zijn er verkiezingen gepland. De kwaliteit van de lucht die we inademen is voor ons alvast een belangrijk punt om op de politieke agenda te zien staan. Structurele maatregelen die samen met burgers worden geformuleerd zijn essentieel. We hebben hier geen tijd te verliezen. 

Project van/

Met steun van

 © 2018 door beweging.net | disclaimer | privacy policy | cookies​

Met dank aan deze initiatieven